antal ildikó
László Dezső életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » László Dezső életmű-bibliográfiája
    év 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1955 1956 1957 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 1973 1974 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 2001 2003
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
  902 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 901-902

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önálló művek

Mit cselekedjem? A szolgálati munka vezérfonala. Kolozsvár, 1935. Élő könyvek, 23.

Nép, nemzet, lelkipásztor. Debrecen, 1942. = Igazság és Élet füzetei, 28.

Uram, taníts minket imádkozni. Imádságoskönyv az erdélyi református egyházkerület középiskoláinak használatára. Kötelező használatra rendelt kiadás. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. Kolozsvár, 1940. (Record kny.)


Fordítás

E. Stanley Jones: Krisztus India országútján. Ifj. Biberauer Richarddal. Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség kiadó, Budapest, 1931.


Írások gyűjteményes kötetekben

A család, mint nevelői közösség. (Vázlatos kidolgozás.) In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Tordán, 1938. aug. 28-30. napján tartott XV. Vándorgyűlésének emlékkönyvéből. (Kolozsvár, 1939. Minerva Rt.)

A kisebbségi élet ajándékai. In: Új arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Minerva R.T. Cluj-Kolozsvár, 1931.

A kisebbségi élet ajándékai, második kiadás 1932.

A kisebbségi élet ajándékai. (román fordításban: Darurile vieţii minoritare) In: Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940). Editat de Lucian Nastasă şi Levente Salat, Cluj, 2003. 126-135.

Az ifjúság problémája. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1937. évi emlékkönyve. (Kolozsvár, 1937. Minerva Rt.)

Kölcsey Parainesise pedagógiai szempontból. Előadás az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának 1938. évi dec. 13-án tartott ülésén. (Kolozsvár, 1939. Minerva kny.) Klny. is: az Erdélyi Múzeum XLIV. köt. 1. sz.-ból.

Az Ige meghallgatása. In: Károlyi-Emlékkönyv. Budapest, 1940.

A nemzetnevelés mint központi magyar feladat. (Az EME 1943. évi emlékkönyvéből) Kolozsvár, 1943.

Tompa László üzenete. In: Szülőföldünk. Székelység Lap- és Könyvkiadó szövetkezet, Székelyudvarhely, 1944.

Erdély megismerésének titka. In: Németh László: Magyarok Romániában. Az útirajz és a vita. Sajtó alá rendezte Nagy Pál. Marosvásárhely, 2001. 119-124.

Magyarok Romániában. In: Németh László: Magyarok Romániában. Az útirajz és a vita. Sajtó alá rendezte Nagy Pál. Marosvásárhely, 2001. 182-187.


Különlenyomatok

A Biblia használata az ifjúsági keresztyén munkában. Ifjú Erdély kiadása. Budapest, 1931. (az Ébresztőből)

Az IKE világszövetség huszonegyedik világkonferenciája. Kolozsvár, 1937. (a Református Szemle 1937/28. számából)

A korszerűség kísértései a református egyházban. Jordáky nyomda, Kolozsvár, 1943. (az Útból)

Amíg a diákból tanár lett. Az ifjúsági keresztyén munka ajándékainak felhasználása a középiskolai nevelésben. Tanári székfoglaló. Kolozsvár, 1934. (Az Út 1934/9. számából)

A református nevelés alapvonalai. Kolozsvár, 1938. (a Református Szemle 1938/12. és 13. számaiból)

Az egyház és munkái. Kolozsvár, 1943. (Különlenyomat.)

Elmélet és gyakorlat a lelkipásztor életében. Kolozsvár, 1935. (Az Út 1935/5-6. számából)

Hogyan segít az Úr szolgálatában A zarándok útja? Kolozsvár, 1929. (Az Út 1929/4. számából)

Legnagyobb a szeretet. Gyászbeszéd Vásárhelyi Boldizsár temetésén. Kolozsvár, 1942. (a Reformátusok Lapja 1942/11. számából)

Lehet-e az esperes országgyűlési képviselő? Kolozsvár, 1943. (a Kiáltó Szóból)

Magyar önismeret. Kolozsvár, 1943. (az Ellenzék 1943/217., szept. 25-i számából)

Mi lesz velünk? Prédikáció a háborúról. Kolozsvár, 1939. (a Lelkipásztorból)

Nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Gyászbeszéd nagybányai vitéz Horthy István Magyarország kormányzóhelyettesének temetése alkalmából. Jordáky könyvnyomda, Kolozsvár, 1942. (a Kiáltó Szó 1942/9. számából)

Nyári ifjúsági munkánk programja. Kolozsvár, 1932. (a Református Szemle 1932/14. számából)

Református kollégiumaink szellemi öröksége. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Kolozsvár, 1943. (a Református Szemle 1943/23-35. számaiból)

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  lapok feldolgozott évfolyamai

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék