antal ildikó
László Dezső életmű-bibliográfiája

 

902 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 901-902


Önálló művek

A gyülekezetünk élete. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési osztálya. Oradea, é. n. [Nagyvárad, 1939.] Református Könyvtár. 64.

Akarom: tisztán lássatok. Széchenyi István és a magyar jelen. Erdélyi Fiatalok kiadása. Cluj-Kolozsvár. 1933.

A keresztyén élet alapkérdései. Bibliaórai vezérfonal. Kolozsvár, 1939. Élő könyvek, 28.

A ma élő romániai református lelkipásztorok irodalmi munkássága. [Minerva R. t.] Kolozsvár, 1939.

A magyar református lelkipásztor a történelemben. I. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa kiadása. Kolozsvár, 1991. = Szemle Füzetek 5.; II. Kolozsvár, 1993. = Szemle Füzetek 10.

A mi egyházunk. Kolozsvár, 1934. A Kiáltó Szó könyvei, 1.

Amit a református középiskolákról mindenkinek tudnia kell. Kolozsvár, 1938. A Kiáltó Szó könyvei, 9.

A siető ember. Tanulmányok a magyar múltból. [Gloria kny.] Cluj-Kolozsvár. 1935.

Az Anyaszentegyház. Egyház és Misszió kiadása. Füssy könyvnyomdai műintézet, Turda [Torda], 1937.

Az Anyaszentegyház élete és szolgálata. A theologiának mint gyakorlati theologiának alapkérdései. [Gloria kny.] Cluj[-Kolozsvár], 1938.

Az erdélyi református egyház története. Az Ifjú Erdély kiad. [Torda], 1929. Élő könyvek, 13.

A gyülekezetünk élete. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési osztályának kiad. Oradea[-Nagyvárad], é. n. [Kálvin Kny.] = Református Könyvtár 64.

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek Szénior osztálya (Tavaszy Sándor társszerzővel). Ifjú Erdély kiad. Cluj-Kolozsvár, 1937.

Az Ige egyháza. Valláskönyv a középiskolák VIII. osztályú református növendékei számára. A Transsylvaniai Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. Cluj[-Kolozsvár], 1939. [Minerva Rt.] = A Transylvaniai Református Egyház valláskönyvei. XI.

Az Ige egyháza. Valláskönyv a középiskolák VIII. osztályú református növendékei számára. II. bővített kiadás. Kolozsvár, 1942.

Az IKE munka alapjai. Ifjú Erdély kiadása. Kolozsvár, 1934. Segédkönyvek az Ifjúsági Keresztyén munkához.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadása. [Nagyvárad,] 1995.

Isten népe. Egyház és Misszió kiadása. Kolozsvár, 1939. (Lázár kny. Şimleul Silvaniei).

Az Úr csodásan működik. Bibliaköri vezérfonal. Kolozsvár, 1928-32. Élő könyvek, 10.

Bethlen Gábor keresztyén élete. Cluj-Kolozsvár, 1929. Terminus kny. Élő könyvek, 12.

Bibliamagyarázatok János apostolnak Mennyei jelenésekről való könyve alapján, Nagy László utószavával. Az Erdélyi Református Egyházkerület ki adása. Kolozsvár, 1995.

Értelem, erő, akarat. Értelmi, testi és szolgálati nevelés programja. Kolozsvár, 1931., 1932.

Fellebbezés az igazgatótanács 5875-1943. I. számú határozata ellen esperessé választásom igazolása tárgyában. Kolozsvár, 1943.

Ige - hit - egyház. Könyv a református vallásról. Ifjú Erdély kiadása. Kolozsvár, 1943. Jordáky kny.

Isten emberei és Isten népe. Bibliaórai vezérfonal. Kolozsvár, 1942.

Kapunyitás az Úr előtt. 68 prédikáció. Sajtó alá rendezte Nagy László. Az Erdélyi Református Egyházkerület ki adása. Kolozsvár, 1998.

Két tűz között. A modern magyar irodalom és a református egyház. Kiáltó Szó kiad. [Kolozsvár,] 1935. Kiáltó Szó könyvei, 4.

Kegyelemből hit által. Egyházi beszédek (Vásárhelyi Jánossal). Nagyenyed, 1947. (Bethlen kny.)

Magyar önismeret. Cikkek, tanulmányok, előadások. Jókai nyomda, Sepsiszentgyörgy, 1944.

Mai nevelési kérdéseink. EME. Kolozsvár, 1938.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék