antal ildikó
László Dezső életmű-bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » László Dezső életmű-bibliográfiája
    év 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1955 1956 1957 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 1973 1974 1981 1982 1983 1984 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 2001 2003
 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés   -     
  1942: 64 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-64

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Az Ige egyháza. Valláskönyv a középiskolák VIII. osztályú református növendékei számára. II. bővített kiadás. Kolozsvár, 1942.

Isten emberei és Isten népe. Bibliaórai vezérfonal. Kolozsvár, 1942.

Nép, nemzet, lelkipásztor. Debrecen, 1942. = Igazság és Élet füzetei, 28.

Legnagyobb a szeretet. Gyászbeszéd Vásárhelyi Boldizsár temetésén. Kolozsvár, 1942. (a Reformátusok Lapja 1942/11. számából)

Nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Gyászbeszéd nagybányai vitéz Horthy István Magyarország kormányzóhelyettesének temetése alkalmából. Jordáky könyvnyomda, Kolozsvár, 1942. (a Kiáltó Szó 1942/9. számából)

Szent gyökér, szent ágak. Írta és a magyar reverzális törvény bevezetése alkalmából 1942. júl. 26-án a kolozsvári Farkas utcai templomban elmondotta. Lyceum nyomda, Kolozsvár, 1942. (a Református Szemle 1942/28. számából)

A karácsonyi csoda. Református Élet, 1942. 46.

A külmissziói munka természetessége. Hajnal, 1942. 6. sz. 3.

Aktuális tennivalók. Reformátusok Lapja, Dec-42

A legújabb Széchenyi-irodalom. Hitel, 1942. 320. old.

A magyar kultúrpolitika új feladati. Népi értékeink érvényesítése a kultúrpolitikában. Ellenzék, 1942. (LXIII. évf.) nov. 30. (271. sz.)

A magyar nyelvű Kálvin-kommentár két újabb kötete. Kiáltó Szó, 1942. febr. (XVI. évf. 2.) 26.

A magyar református lelkipásztor nemzeti szolgálata. Igazság és Élet, 1942.

A mai magyar prédikátorok méltósága és felelősége. Reformációi gondolatok. Református Szemle, 1942. okt. 30. (XXXV. 30.) 473-476.

A reformáció ereje. Kiáltó Szó, 1942. okt. (XVI. évf. 10.) 109-110.

Árokháty Béla. Kiáltó Szó, 1942. ápr. (XVI. évf. 4.) 39-42.

A teljes élet. Kiáltó Szó, 1942. júl. (XVI. évf. 7.) 73-75.

A tiszántúli református egyházkerület jövője. Kiáltó Szó, 1942. júl. (XVI. évf. 7.) 76.

A vasárnapi iskoláról a szülőnek. Reformátusok Lapja, Mar-42

Az egyház János apostolnak Mennyei Jelentésekről való Könyvében. Az Út, 1942.

Az egyenlőség ellen. Ellenzék, 1942. (LXIII. évf.) okt. 3. (224. sz.)

Az ekléziasztika a theológiai tudományban és lelkészképzésben. Theológiai Szemle, 1942.

Az új egyházi énekeskönyv kiadásának előkészületei. Kiáltó Szó, 1942. jún. (XVI. évf. 6.) 71-72.

Az új egyházi törvénykönyv legfontosabb rendelkezései. Reformátusok Lapja, Jan-42

Az új népiség a református theológia megvilágításában. Igazság és Élet, 1942.

Bereczky Albert és Békefi Benő: Igehirdetés és evangelizáció. Kiáltó Szó, 1942. máj. (XVI. évf. 5.) 62.

Bartha Miklós remekműve. Ellenzék, 1942. (LXIII. évf.) aug. 1.

Dr. Domján János: Vele szentül élek. Házassági tanácsadó jegyesek és fiatal házasok számára. Kiáltó Szó, 1942. máj. (XVI. évf. 5.) 62.

Dr. Imre Lajos: Ekléziasztika. Kiáltó Szó, 1942. ápr. (XVI. évf. 4.) 49-50.

Dr. Victor János: Mindennapi elmélkedések az evangéliumokról. Kiáltó Szó, 1942. máj. (XVI. évf. 5.) 62.

 
kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  lapok feldolgozott évfolyamai

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék